Kadın gazetecilere yönelik çevrimiçi taciz ve istismar

Also available in other languages

Çevrimiçi tacizi anlamak

Çevrimiçi istismara yanıt verilmesi

ARTICLE 19, ifade özgürlüğüne yönelik uluslararası standartların ve güvencelerin, gerilimleri ortadan kaldırmak ve kadınların hem ifade özgürlüğü ve bilgi edinme hakkı hem de eşitlik hakkından yararlanmalarını en üst düzeye çıkarmak için gerekli çerçeveyi sunduğuna inanmaktadır. Bu zorlukların hepsine uygun düşen tek bir çözüm olmadığını biliyoruz. Gereken, insan haklarının korunmasına yönelik siyasî istekliliği sağlıklı bir hukukî ve politik çerçeve ile kapsamlı ve iyi kaynaklara sahip uygulamalarla birleştiren bütüncül bir yaklaşımdır.

ARTICLE 19’un brifing belgeleri kadın gazetecilere yönelik çevrimiçi taciz ve istismarla mücadele için önerilen yaklaşımları ortaya koymayı amaçlamaktadır.

• İlk brifing belgesi, mevcut uluslararası insan hakları standartlarını temel alarak Devletlerin hem ifade özgürlüğü hakkını hem de toplumsal cinsiyet eşitliğini korumak ve geliştirmek amacıyla tedbir alma ve uygulama yükümlülüklerine bakmaktadır.

• İkinci brifing belgesi, üç baskın sosyal medya şirketinin politika ve uygulamaları ile platformlarında kadınlara yönelik çevrimiçi taciz ve istismarın ele alınmasındaki rollerine bakmaktadır.

• Üçüncü brifing belgesi, Devletin kadın gazetecilere yönelik çevrimiçi taciz ve istismarı ele alma ile çevrimiçi taciz ve istismara yönelik etkili soruşturmalar yürütme konusundaki yükümlülüklerinin kapsamını incelemektedir.

Bu çalışma, ifade özgürlüğü ve eşitlik haklarının desteklenmesine yönelik koordineli ve odaklanmış önlemlerin, tüm insan haklarından yararlanılabilen, hoşgörülü, çoğulcu ve çeşitliliğe dayalı demokratik bir toplumun geliştirilmesinin gereği olduğu ilkesine dayanmaktadır.

Bu brifing belgelerinin, kadın hakları alanında çalışan kişilere ve ifade özgürlüğü aktivistlerine, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa, çevrimiçi ve çevrimdışı ifade özgürlüğü ihlallerine ve bu alanlardaki ayrımcılığa karşı mücadelelerinde rehberlik edeceğini umut ediyoruz.

İfade özgürlüğü ve kadınların eşitliği: Kapsamlı hak korumasının sağlanması
Kadın gazetecilere yönelik çevrimiçi taciz ve istismar ve büyük sosyal medya platformları
Kadın gazetecilere yönelik çevrimiçi taciz ve istismarın soruşturulması