Transparency

ایران – فریب، تکذیب و تاخیر: سیاست‌های حکومت ایران برای در تاریکی نگاه‌داشتن مردم
26.04.2022 1 min read

ایران – فریب، تکذیب و تاخیر: سیاست‌های حکومت ایران برای در تاریکی نگاه‌داشتن مردم

Click here to go to article
ایران – مقامات باید برای ارتکاب نقض حقوق بشر در بستر همه‌گیری کووید-۱۹ مسئول نگه داشته شوند
06.04.2022 1 min read

ایران – مقامات باید برای ارتکاب نقض حقوق بشر در بستر همه‌گیری کووید-۱۹ مسئول نگه داشته شوند

Click here to go to article
ایران: فقدان اطلاعات جان افراد دارای معلولیت را به خطر می‌اندازد
03.12.2020 1 min read

ایران: فقدان اطلاعات جان افراد دارای معلولیت را به خطر می‌اندازد

Click here to go to article
ایران: روز جهانی حق بر دانستن باید مبدایی برای تعهد به شفافیت باشد
28.09.2020 1 min read

ایران: روز جهانی حق بر دانستن باید مبدایی برای تعهد به شفافیت باشد

Click here to go to article
ایران: ویروس کرونا نیاز به گردش آزاد اطلاعات را مهم تر می‌کند
27.02.2020 1 min read

ایران: ویروس کرونا نیاز به گردش آزاد اطلاعات را مهم تر می‌کند

Click here to go to article
03.07.2018 1 min read

ایران: راهنمای تهیه درخواست های اطلاعاتی

Click here to go to article
ایران: دسترسی به قانون اطلاعات، ابزار مهمی برای فعالان محیط زیست است
29.06.2018 1 min read

ایران: دسترسی به قانون اطلاعات، ابزار مهمی برای فعالان محیط زیست است

Click here to go to article
نگاهی به اعتراضات ایران: وقت آن رسیده که خواهان شفافیت در ایران شویم
23.01.2018 1 min read

نگاهی به اعتراضات ایران: وقت آن رسیده که خواهان شفافیت در ایران شویم

Click here to go to article
چگونگی ثبت درخواست اطلاعات در ایران
23.01.2018 1 min read

چگونگی ثبت درخواست اطلاعات در ایران

Click here to go to article