ایران: راهنمای تهیه درخواست های اطلاعاتی

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ایرانیان اجازه دانستن اطلاعاتی را می‌دهد که در زندگی آنها تاثیر گذار است.

ایرانیان هم اکنون می توانند از مقامات دولتی نحوه هزینه کردن اموال عمومی و یا نحوه تصمیم گیری‌ها را جویا شوند.

به عنوان مثال شما می توانید از میزان ایمنی بیمارستان محله زندگی‌تان یا تاثیر ساخت ساختمان جدید محله‌تان بر روی محیط زیست را جویا شوید.

بر اساس قانون جدید تمام ایرانیان اجازه پرسشگری از هر نهاد عمومی و یا خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند را دارا هستند.

راهنمای فوق به شما نحوه درخواست اطلاعات را در ایران به صورت کامل آموزش می دهد:

چگونه ایرانیان می توانند از سامانه دولتی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات استفاده کنند.

چه اطلاعاتی را می توان درخواست کرد.

مدت زمان پاسخگویی به درخواست شما چقدر است.

استثناهایی در قانون که به موجب آن می توانند از پاسخگویی به درخواست شما مخالفت کنند.

راهنما را بخوانید.