Iran

بیانیه مشترک – ایران: هشدار در خصوص بازداشت  گسترده مدافعان حقوق بشر در میان اعتراضات
04.10.2022 1 min read

بیانیه مشترک – ایران: هشدار در خصوص بازداشت گسترده مدافعان حقوق بشر در میان اعتراضات

Click here to go to article
تحلیل حقوقی – مواد الحاقی به قانون مجازات اسلامی ایران : ابزار سرکوب مضاعف
06.07.2022 1 min read

تحلیل حقوقی – مواد الحاقی به قانون مجازات اسلامی ایران : ابزار سرکوب مضاعف

Click here to go to article
ایران: متا باید سیاست‌هایش در زمینه‌ی تعدیل محتوا به زبان فارسی را مورد بازبینی و اصلاح اساسی قرار دهد
09.06.2022 1 min read

ایران: متا باید سیاست‌هایش در زمینه‌ی تعدیل محتوا به زبان فارسی را مورد بازبینی و اصلاح اساسی قرار دهد

Click here to go to article
ایران: قطع تقریبا کامل اینترنت در خوزستان در پی اعتراضات به گرانی مواد غذایی
12.05.2022 1 min read

ایران: قطع تقریبا کامل اینترنت در خوزستان در پی اعتراضات به گرانی مواد غذایی

Click here to go to article
ایران – فریب، تکذیب و تاخیر: سیاست‌های حکومت ایران برای در تاریکی نگاه‌داشتن مردم
26.04.2022 1 min read

ایران – فریب، تکذیب و تاخیر: سیاست‌های حکومت ایران برای در تاریکی نگاه‌داشتن مردم

Click here to go to article
ایران: مقامات با آزار و اذیت شاهدان «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان»، اصل ممنوعیت مطلق شکنجه را نقض کرده‌اند
07.04.2022 1 min read

ایران: مقامات با آزار و اذیت شاهدان «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان»، اصل ممنوعیت مطلق شکنجه را نقض کرده‌اند

Click here to go to article
ایران – مقامات باید برای ارتکاب نقض حقوق بشر در بستر همه‌گیری کووید-۱۹ مسئول نگه داشته شوند
06.04.2022 1 min read

ایران – مقامات باید برای ارتکاب نقض حقوق بشر در بستر همه‌گیری کووید-۱۹ مسئول نگه داشته شوند

Click here to go to article
ایران-  هشدار جمعی از سازمان‌های حقوق بشری درباره‌ی طرح «صیانت»
17.03.2022 1 min read

ایران- هشدار جمعی از سازمان‌های حقوق بشری درباره‌ی طرح «صیانت»

Click here to go to article
03.03.2022 5 min read

Iran: Drop charges against human rights activist Hossein Ronaghi

Click here to go to article