Middle East & North Africa

ایران: سیستم تبعیض جنسیتی باعث قتل نوجوان ناسازگار با هنجارهای جنسیتی شد
02.02.2024 1 min read

ایران: سیستم تبعیض جنسیتی باعث قتل نوجوان ناسازگار با هنجارهای جنسیتی شد

Click here to go to article
ایران: تشدید مجازات‌ برای زنان مخالف حجاب اجباری از طریق لایحه «حجاب و عفاف» : این بار با ابزار تکنولوژی
22.08.2023 1 min read

ایران: تشدید مجازات‌ برای زنان مخالف حجاب اجباری از طریق لایحه «حجاب و عفاف» : این بار با ابزار تکنولوژی

Click here to go to article
ایران: بگذارید همگام با هم برای دفاع از حقوق ایرانیان بکوشیم
27.03.2023 1 min read

ایران: بگذارید همگام با هم برای دفاع از حقوق ایرانیان بکوشیم

Click here to go to article
به آزار و دستگیری پایان دهید: مقامات ایرانی باید فوراً فن‌آوران و مدافعان حقوق دیجیتال را آزاد کنند
14.10.2022 1 min read

به آزار و دستگیری پایان دهید: مقامات ایرانی باید فوراً فن‌آوران و مدافعان حقوق دیجیتال را آزاد کنند

Click here to go to article
ما با زنان و معترضان ایرانی اعلام همبستگی می‌کنیم
07.10.2022 1 min read

ما با زنان و معترضان ایرانی اعلام همبستگی می‌کنیم

Click here to go to article
بیانیه مشترک – ایران: هشدار در خصوص بازداشت  گسترده مدافعان حقوق بشر در میان اعتراضات
04.10.2022 1 min read

بیانیه مشترک – ایران: هشدار در خصوص بازداشت گسترده مدافعان حقوق بشر در میان اعتراضات

Click here to go to article
تحلیل حقوقی – مواد الحاقی به قانون مجازات اسلامی ایران : ابزار سرکوب مضاعف
06.07.2022 1 min read

تحلیل حقوقی – مواد الحاقی به قانون مجازات اسلامی ایران : ابزار سرکوب مضاعف

Click here to go to article
ایران: متا باید سیاست‌هایش در زمینه‌ی تعدیل محتوا به زبان فارسی را مورد بازبینی و اصلاح اساسی قرار دهد
09.06.2022 1 min read

ایران: متا باید سیاست‌هایش در زمینه‌ی تعدیل محتوا به زبان فارسی را مورد بازبینی و اصلاح اساسی قرار دهد

Click here to go to article
ایران: قطع تقریبا کامل اینترنت در خوزستان در پی اعتراضات به گرانی مواد غذایی
12.05.2022 1 min read

ایران: قطع تقریبا کامل اینترنت در خوزستان در پی اعتراضات به گرانی مواد غذایی

Click here to go to article