دسترسی به اطلاعات

ایران – فریب، تکذیب و تاخیر: سیاست‌های حکومت ایران برای در تاریکی نگاه‌داشتن مردم
26.04.2022 1 min read

ایران – فریب، تکذیب و تاخیر: سیاست‌های حکومت ایران برای در تاریکی نگاه‌داشتن مردم

Click here to go to article
ایران – مقامات باید برای ارتکاب نقض حقوق بشر در بستر همه‌گیری کووید-۱۹ مسئول نگه داشته شوند
06.04.2022 1 min read

ایران – مقامات باید برای ارتکاب نقض حقوق بشر در بستر همه‌گیری کووید-۱۹ مسئول نگه داشته شوند

Click here to go to article
ایران: فقدان اطلاعات جان افراد دارای معلولیت را به خطر می‌اندازد
03.12.2020 1 min read

ایران: فقدان اطلاعات جان افراد دارای معلولیت را به خطر می‌اندازد

Click here to go to article
ایران: روز جهانی حق بر دانستن باید مبدایی برای تعهد به شفافیت باشد
28.09.2020 1 min read

ایران: روز جهانی حق بر دانستن باید مبدایی برای تعهد به شفافیت باشد

Click here to go to article
ایران: به تعهدات و پیشنهادات بررسی دوره‌ای جهانی (UPR ) عمل کنید و به سرکوب مخالفان پایان دهید
19.03.2020 1 min read

ایران: به تعهدات و پیشنهادات بررسی دوره‌ای جهانی (UPR ) عمل کنید و به سرکوب مخالفان پایان دهید

Click here to go to article
ویروس کرونا: گزارش جدید «آرتیکل ۱۹» درباره مقابله با اطلاعات نادرست
06.03.2020 1 min read

ویروس کرونا: گزارش جدید «آرتیکل ۱۹» درباره مقابله با اطلاعات نادرست

Click here to go to article
ایران: ویروس کرونا نیاز به گردش آزاد اطلاعات را مهم تر می‌کند
27.02.2020 1 min read

ایران: ویروس کرونا نیاز به گردش آزاد اطلاعات را مهم تر می‌کند

Click here to go to article
27.06.2019 1 min read

ایران: لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی

Click here to go to article
03.07.2018 1 min read

ایران: راهنمای تهیه درخواست های اطلاعاتی

Click here to go to article