Access to information

ایران: فقدان اطلاعات جان افراد دارای معلولیت را به خطر می‌اندازد
03.12.2020 1 min read

ایران: فقدان اطلاعات جان افراد دارای معلولیت را به خطر می‌اندازد

Click here to go to article
ایران: روز جهانی حق بر دانستن باید مبدایی برای تعهد به شفافیت باشد
28.09.2020 1 min read

ایران: روز جهانی حق بر دانستن باید مبدایی برای تعهد به شفافیت باشد

Click here to go to article
ایران: به تعهدات و پیشنهادات بررسی دوره‌ای جهانی (UPR ) عمل کنید و به سرکوب مخالفان پایان دهید
19.03.2020 1 min read

ایران: به تعهدات و پیشنهادات بررسی دوره‌ای جهانی (UPR ) عمل کنید و به سرکوب مخالفان پایان دهید

Click here to go to article
ویروس کرونا: گزارش جدید «آرتیکل ۱۹» درباره مقابله با اطلاعات نادرست
06.03.2020 1 min read

ویروس کرونا: گزارش جدید «آرتیکل ۱۹» درباره مقابله با اطلاعات نادرست

Click here to go to article
ایران: ویروس کرونا نیاز به گردش آزاد اطلاعات را مهم تر می‌کند
27.02.2020 1 min read

ایران: ویروس کرونا نیاز به گردش آزاد اطلاعات را مهم تر می‌کند

Click here to go to article
27.06.2019 1 min read

ایران: لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی

Click here to go to article
03.07.2018 1 min read

ایران: راهنمای تهیه درخواست های اطلاعاتی

Click here to go to article
ایران: دسترسی به قانون اطلاعات، ابزار مهمی برای فعالان محیط زیست است
29.06.2018 1 min read

ایران: دسترسی به قانون اطلاعات، ابزار مهمی برای فعالان محیط زیست است

Click here to go to article
نگاهی به اعتراضات ایران: وقت آن رسیده که خواهان شفافیت در ایران شویم
23.01.2018 1 min read

نگاهی به اعتراضات ایران: وقت آن رسیده که خواهان شفافیت در ایران شویم

Click here to go to article
Font Resize
Contrast