Protest

اختلالات اینترنتی اخیر ایران به نگرانی‌های حقوق بشری دامن می‌زند
17.08.2020 1 min read

اختلالات اینترنتی اخیر ایران به نگرانی‌های حقوق بشری دامن می‌زند

Click here to go to article
ایران: بروز اختلال در شبکه‌ی اینترنت، پس از اعتراضات علیه حکم اعدام سه مرد جوان در شبکه‌های مجازی
15.07.2020 1 min read

ایران: بروز اختلال در شبکه‌ی اینترنت، پس از اعتراضات علیه حکم اعدام سه مرد جوان در شبکه‌های مجازی

Click here to go to article
ایران: به تعهدات و پیشنهادات بررسی دوره‌ای جهانی (UPR ) عمل کنید و به سرکوب مخالفان پایان دهید
19.03.2020 1 min read

ایران: به تعهدات و پیشنهادات بررسی دوره‌ای جهانی (UPR ) عمل کنید و به سرکوب مخالفان پایان دهید

Click here to go to article
19.11.2019 1 min read

ایران: اعتراضات با سرکوب شدید و سانسور آنلاین مواجه شدند

Click here to go to article
08.03.2018 1 min read

ایران: محدودیت تلگرام توسط دولت پس از رفع فیلتر شدن

Click here to go to article
03.01.2018 1 min read

ایران: باید از حق اعتراض که در قانون اساسی آمده پاسداری شود

Click here to go to article
سرکوب اعتراضات در مهاباد؛ جلوه‌ای از نقض آزادی بیان در ایران
12.06.2015 1 min read

سرکوب اعتراضات در مهاباد؛ جلوه‌ای از نقض آزادی بیان در ایران

Click here to go to article