Protest

ایران: برنامه اجرای اعدام‌ها به دنبال کشتار هولناک معترضان
07.12.2022 1 min read

ایران: برنامه اجرای اعدام‌ها به دنبال کشتار هولناک معترضان

Click here to go to article
به آزار و دستگیری پایان دهید: مقامات ایرانی باید فوراً فن‌آوران و مدافعان حقوق دیجیتال را آزاد کنند
14.10.2022 1 min read

به آزار و دستگیری پایان دهید: مقامات ایرانی باید فوراً فن‌آوران و مدافعان حقوق دیجیتال را آزاد کنند

Click here to go to article
ما با زنان و معترضان ایرانی اعلام همبستگی می‌کنیم
07.10.2022 1 min read

ما با زنان و معترضان ایرانی اعلام همبستگی می‌کنیم

Click here to go to article
بیانیه مشترک – ایران: هشدار در خصوص بازداشت  گسترده مدافعان حقوق بشر در میان اعتراضات
04.10.2022 1 min read

بیانیه مشترک – ایران: هشدار در خصوص بازداشت گسترده مدافعان حقوق بشر در میان اعتراضات

Click here to go to article
ایران: متا باید سیاست‌هایش در زمینه‌ی تعدیل محتوا به زبان فارسی را مورد بازبینی و اصلاح اساسی قرار دهد
09.06.2022 1 min read

ایران: متا باید سیاست‌هایش در زمینه‌ی تعدیل محتوا به زبان فارسی را مورد بازبینی و اصلاح اساسی قرار دهد

Click here to go to article
ایران: مقامات با آزار و اذیت شاهدان «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان»، اصل ممنوعیت مطلق شکنجه را نقض کرده‌اند
07.04.2022 1 min read

ایران: مقامات با آزار و اذیت شاهدان «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان»، اصل ممنوعیت مطلق شکنجه را نقض کرده‌اند

Click here to go to article
ایران – گلوله، بازداشت و قطع اینترنت، پاسخ مقامات به اعتراضات در خوزستان
28.07.2021 1 min read

ایران – گلوله، بازداشت و قطع اینترنت، پاسخ مقامات به اعتراضات در خوزستان

Click here to go to article
ایران – قطعی اینترنت برای مقابله با اعتراضات و اختفای نقض حقوق بشر در سیستان و بلوچستان
26.02.2021 1 min read

ایران – قطعی اینترنت برای مقابله با اعتراضات و اختفای نقض حقوق بشر در سیستان و بلوچستان

Click here to go to article
آرتیکل ۱۹ گزارش می‌دهد: قطع اینترنت در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و پیامدهای آن
07.10.2020 1 min read

آرتیکل ۱۹ گزارش می‌دهد: قطع اینترنت در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و پیامدهای آن

Click here to go to article