Gender and sexuality

ایران: سیستم تبعیض جنسیتی باعث قتل نوجوان ناسازگار با هنجارهای جنسیتی شد
02.02.2024 1 min read

ایران: سیستم تبعیض جنسیتی باعث قتل نوجوان ناسازگار با هنجارهای جنسیتی شد

Click here to go to article
ایران: تشدید مجازات‌ برای زنان مخالف حجاب اجباری از طریق لایحه «حجاب و عفاف» : این بار با ابزار تکنولوژی
22.08.2023 1 min read

ایران: تشدید مجازات‌ برای زنان مخالف حجاب اجباری از طریق لایحه «حجاب و عفاف» : این بار با ابزار تکنولوژی

Click here to go to article
ما با زنان و معترضان ایرانی اعلام همبستگی می‌کنیم
07.10.2022 1 min read

ما با زنان و معترضان ایرانی اعلام همبستگی می‌کنیم

Click here to go to article
آرتیکل ۱۹ – قتل دهشتناک علیرضا فاضلی منفرد بار دیگر سرکوب وحشیانه‌ی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران را پیش چشم جهان هویدا کرد
12.05.2021 1 min read

آرتیکل ۱۹ – قتل دهشتناک علیرضا فاضلی منفرد بار دیگر سرکوب وحشیانه‌ی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران را پیش چشم جهان هویدا کرد

Click here to go to article
هشدار پلیس سایبری به زنان بدون حجاب در فضای مجازی، حمله دیگری به آزادی بیان زنان در ایران
22.05.2020 1 min read

هشدار پلیس سایبری به زنان بدون حجاب در فضای مجازی، حمله دیگری به آزادی بیان زنان در ایران

Click here to go to article
22.02.2018 1 min read

ایران: راهنمای حقـوق شمـا و کارهایی که در صورت دسـتگیری میتوانیـد انجام دهید

Click here to go to article
22.02.2018 1 min read

ایران: قوانینـی که شـما را تحت تاثیر قرار می دهند

Click here to go to article
22.02.2018 1 min read

ایران: راهنمای سلامت جنسی برای دگرباشان جنسی

Click here to go to article
والیبال، حقوق زنان و موج توییتری
26.06.2015 1 min read

والیبال، حقوق زنان و موج توییتری

Click here to go to article