Civic Space

Event: “Challenge Hate” конференциясына, Кыргызстан
25.06.2021 1 min read

Event: “Challenge Hate” конференциясына, Кыргызстан

Click here to go to article
Кыргызстан: журналисттерге кол салуулар жана талаштуу шайлоодон кийин маалыматка жеткиликтүүлүк
08.10.2020 1 min read

Кыргызстан: журналисттерге кол салуулар жана талаштуу шайлоодон кийин маалыматка жеткиликтүүлүк

Click here to go to article
HRC45: Кыргызстан боюнча Универсалдуу мезгилдүү серептин жыйынтыктары
28.09.2020 1 min read

HRC45: Кыргызстан боюнча Универсалдуу мезгилдүү серептин жыйынтыктары

Click here to go to article
Кастык тилин» түшүнүү: тажрыйбалык окуу китеби
23.12.2019 1 min read

Кастык тилин» түшүнүү: тажрыйбалык окуу китеби

Click here to go to article
Каршылык билдирүү укугу: Адам укуктарын нааразычылык акцияларынын контекстинде коргоонун принциптери
07.12.2016 1 min read

Каршылык билдирүү укугу: Адам укуктарын нааразычылык акцияларынын контекстинде коргоонун принциптери

Click here to go to article