Middle East & North Africa

ایران: دولت باید درباره قطع اینترنت با شفافیت صحبت کند
03.07.2019 1 min read

ایران: دولت باید درباره قطع اینترنت با شفافیت صحبت کند

Click here to go to article
«لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی»:‌  هنوز دیر نشده
27.06.2019 1 min read

«لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی»:‌ هنوز دیر نشده

Click here to go to article
27.06.2019 1 min read

ایران: لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی

Click here to go to article
01.05.2019 1 min read

ایران: آزار سایبری در پی سواطلاعات در مورد حذف صفحه‌های سپاه از رسانه‌های اجتماعی

Click here to go to article
ایران:«بررسی دوره‌ای همگانی» پیش رو باید به وضعیت رو به زوال آزادی بیان بپردازد
30.04.2019 1 min read

ایران:«بررسی دوره‌ای همگانی» پیش رو باید به وضعیت رو به زوال آزادی بیان بپردازد

Click here to go to article
ایران: نرم‌افزارهای پیام‌رسان ملی نماد جدید ملی‌سازی اینترنت هستند
21.10.2018 1 min read

ایران: نرم‌افزارهای پیام‌رسان ملی نماد جدید ملی‌سازی اینترنت هستند

Click here to go to article
محدودیت اینترنت: اینترنت در دوران بحران ارزی
21.10.2018 1 min read

محدودیت اینترنت: اینترنت در دوران بحران ارزی

Click here to go to article
03.07.2018 1 min read

ایران: راهنمای تهیه درخواست های اطلاعاتی

Click here to go to article
ایران: دسترسی به قانون اطلاعات، ابزار مهمی برای فعالان محیط زیست است
29.06.2018 1 min read

ایران: دسترسی به قانون اطلاعات، ابزار مهمی برای فعالان محیط زیست است

Click here to go to article
Font Resize
Contrast