Civic Space

ประเทศไทย: การปฏิเสธข้อเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย
15.12.2022 1 min read

ประเทศไทย: การปฏิเสธข้อเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย

Click here to go to article
ประเทศไทย: ประธานาธิบดีไบเดนควรเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิกร่างกฎหมาย NPO ที่ไม่เหมาะสม
12.05.2022 2 min read

ประเทศไทย: ประธานาธิบดีไบเดนควรเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิกร่างกฎหมาย NPO ที่ไม่เหมาะสม

Click here to go to article
ประเทศไทย: ร่าง พ.ร.บ. การดำเนินกิจกรรมขององค์กร ไม่แสวงหากำไรสร้างความกังวล
27.12.2021 1 min read

ประเทศไทย: ร่าง พ.ร.บ. การดำเนินกิจกรรมขององค์กร ไม่แสวงหากำไรสร้างความกังวล

Click here to go to article
ประเทศไทย: ยอมรับและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review หรือ UPR)
15.11.2021 1 min read

ประเทศไทย: ยอมรับและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review หรือ UPR)

Click here to go to article
ประเทศไทย: 13 องค์กรแสดงความกังวลเกี่ยวกับสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ
01.09.2021 4 min read

ประเทศไทย: 13 องค์กรแสดงความกังวลเกี่ยวกับสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ

Click here to go to article
ประเทศไทย: หยุดใช้คดีหมิ่นประมาทต่อผู้วิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรี
10.06.2021 1 min read

ประเทศไทย: หยุดใช้คดีหมิ่นประมาทต่อผู้วิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรี

Click here to go to article
ประเทศไทย: กฎหมายเอ็นจีโอจะ “ส่งผลกระทบร้ายแรง” ต่อสิทธิมนุษยชน
02.04.2021 1 min read

ประเทศไทย: กฎหมายเอ็นจีโอจะ “ส่งผลกระทบร้ายแรง” ต่อสิทธิมนุษยชน

Click here to go to article
ประเทศไทย: ยกเลิกความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญา
31.03.2021 1 min read

ประเทศไทย: ยกเลิกความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญา

Click here to go to article
ประเทศไทย: หยุดการคุกคามผู้นำประท้วง
08.03.2021 1 min read

ประเทศไทย: หยุดการคุกคามผู้นำประท้วง

Click here to go to article