#CheckitFirst: Guidelines and submission form (BOS/SRP/HRV/CNR)

Nagrade za etičko novinarstvo 2024. organizacije ARTICLE19 u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji.

ARTICLE19 pokreće Nagrade za etičko novinarstvo u sklopu kampanje #CheckItFirst.

Kampanja #CheckItFirst se pokreće u Bosni i Hercegovini (BiH), Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji. Promoviše usvajanje etičkog novinarstva kao vitalne odbrane od dezinformacija u regiji. Kao dio ove kampanje, pozivamo novinare u te četiri zemlje da se prijave za naše novinarske nagrade i javno pokažu svoju podršku profesionalnim standardima koje su potpisali kada su postali novinari – standardima koji su ukorijenjeni u principima etičkog novinarstva. Rok je 12. april.

Pozivamo vas da kao novinar pošaljete vijesti koje ilustruju primjenu i prihvatanje principa etičkog novinarstva. Vaše priče trebaju zorno demonstrirati pozitivan uticaj pridržavanja ovih standarda u smislu tačnosti, objektivnosti i pouzdanosti vaših priča. Priče bi također trebale naglasiti rigorozne procese potvrde informacija i provjere činjenica koje ste koristili u izvještavanju.

U priči se treba odražavati pet temeljnih principa etičkog novinarstva: 

(Za više informacija posjetite Ethical Journalism Network)

Učešće u nagradnom programu će vam pružiti priliku da preispitate profesionalne etičke kodekse u svojoj zemlji i razmislite o tome kako oni odražavaju principe etičkog novinarstva.

Tematska područja članaka:

Pozivamo novinare da podnesu članke na sljedeće teme: socijalna pravda i nejednakost, javno zdravlje i sigurnost, izvještavanje o životnoj sredini, prava žena, različitost i inkluzija, priče s ljudskim interesima i bilo koje druge teme relevantne za vašu zemlju. 

Kako se prijaviti za nagrade za novinarstvo:

  1. Prijavite vijest u kojoj se odražava pet navedenih principa etičkog novinarstva (možete ih naći i na Ethical Journalism Network). Prijave trebaju pokrivati samo period između 1. marta 2023. i 7. marta 2024. Prihvatamo samo članke iz online i štampanih medija. Imajte na umu da se priče prikazane na TV-u, radiju ili u video formatu neće razmatrati.
  2. Pošaljite popratno pismo sa svojim člankom. Objasnite koju su ulogu imali etički standardi novinarstva u vašem izvještavanju i kako su podržali proces provjere informacija. Budući da je profesionalni etički kodeks u vašoj zemlji vođen ovim principima, također vas potičemo da se posebno referencirate na njega u popratnom pismu. 
  3. Članke prihvatamo na jeziku na kojem su izvorno objavljeni. Popratno pismo može biti na engleskom ili jednom od jezika regije.

Vodite računa da se prijavite za nagrade do 12. aprila 2024.

Naš žiri:

Žiri će se sastojati od predstavnika organizacija civilnog društva fokusiranih na medijska pitanja, stručnih novinara i pripadnika akademske zajednice. 

Žiri će odabrati one članke koji najefikasnije demonstriraju primjenu etičkih novinarskih standarda. Članovi žirija će analizirati i članak i popratno pismo dostavljeno uz priču. Pozivanje na profesionalne standarde u zemlji i njihove elaboracija u popratnom pismu će predstavljati prednost.

Vremenski okvir podnošenja prijava:

  • 14. mart: otvaranje novinarskih nagrada
  • 12. april: rok za podnošenje prijava
  • 29. april: donošenje odluka i objavljivanje dobitnika

Nagrada:

Nagrade za etičko novinarstvo 2024: Obrazac za podnošenje

Pledge: Upholding Ethical Journalism Principles

I, the media professional, pledge to adhere to the professional principles of ethical journalism. By signing this pledge, I commit to fully incorporating the code of conduct from my country in my reporting.

(Maximum 700 words)
Selected candidates have the opportunity for their quote to be featured on our website. Please ensure the hyperlink you paste is active.
(PDF and jpeg file types accepted)

Please note that if you encounter any difficulties submitting your application through this online form, kindly attach all required documents, including the completed consent form for a pledge, that you can upload here.  Please submit all documents to: [email protected]

We apologise for any inconvenience and thank you for your cooperation.

*Dozvola: „Podnošenjem svoje nominacije organizaciji ARTICLE19 dajete dozvolu da se vaše popratno pismo i članak koriste u našoj kampanji #CheckItFirst koja promovira etičko novinarstvo. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na objavljivanje na web stranici organizacije ARTICLE19, kanalima društvenih mreža i materijalima za kampanju.”

Kampanja #CheckitFirst je dio regionalnog projekta koji finansira EU, a koji se fokusira na borbu protiv strane manipulacije informacijama i uplitanja (foreign information manipulation and interference, FIMI). Ovaj projekat nastoji doprinijeti demokratskoj otpornosti na FIMI i smanjiti šanse za sukob između zajednica izazvan FIMI-jem u Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori i Srbiji.

Ovu kampanju finansira Evropska unija. Njen sadržaj je isključivo odgovornost organizacije ARTICLE 19 i ne odražava nužno stavove Evropske unije.