การเข้าถึงข้อมูล

15.12.2022 1 min read

ประเทศไทย: ประกาศการลบเนื้อหาภายใน 24 ชั่วโมงจะบ่อนทำลายหลักนิติธรรมและสิทธิเสรีภาพในการ แสดงออกบนโลกออนไลน์

Click here to go to article
ประเทศไทย: เผยแพร่ร่างแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ
11.11.2021 1 min read

ประเทศไทย: เผยแพร่ร่างแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ

Click here to go to article