Safety of journalists and human rights defenders

Кыргызстан: журналисттерге кол салуулар жана талаштуу шайлоодон кийин маалыматка жеткиликтүүлүк
08.10.2020 1 min read

Кыргызстан: журналисттерге кол салуулар жана талаштуу шайлоодон кийин маалыматка жеткиликтүүлүк

Click here to go to article
HRC45: Кыргызстан боюнча Универсалдуу мезгилдүү серептин жыйынтыктары
28.09.2020 1 min read

HRC45: Кыргызстан боюнча Универсалдуу мезгилдүү серептин жыйынтыктары

Click here to go to article