Safety of journalists and human rights defenders

ایران: حسین شنبه‌زاده به عنوان بخشی از دور تازه سرکوب فضای مجازی هدف قرار گرفته است
11.06.2024 1 min read

ایران: حسین شنبه‌زاده به عنوان بخشی از دور تازه سرکوب فضای مجازی هدف قرار گرفته است

Click here to go to article
ایران: تشدید مجازات‌ برای زنان مخالف حجاب اجباری از طریق لایحه «حجاب و عفاف» : این بار با ابزار تکنولوژی
22.08.2023 1 min read

ایران: تشدید مجازات‌ برای زنان مخالف حجاب اجباری از طریق لایحه «حجاب و عفاف» : این بار با ابزار تکنولوژی

Click here to go to article
ایران: بگذارید همگام با هم برای دفاع از حقوق ایرانیان بکوشیم
27.03.2023 1 min read

ایران: بگذارید همگام با هم برای دفاع از حقوق ایرانیان بکوشیم

Click here to go to article
ایران: برنامه اجرای اعدام‌ها به دنبال کشتار هولناک معترضان
07.12.2022 1 min read

ایران: برنامه اجرای اعدام‌ها به دنبال کشتار هولناک معترضان

Click here to go to article
به آزار و دستگیری پایان دهید: مقامات ایرانی باید فوراً فن‌آوران و مدافعان حقوق دیجیتال را آزاد کنند
14.10.2022 1 min read

به آزار و دستگیری پایان دهید: مقامات ایرانی باید فوراً فن‌آوران و مدافعان حقوق دیجیتال را آزاد کنند

Click here to go to article
ما با زنان و معترضان ایرانی اعلام همبستگی می‌کنیم
07.10.2022 1 min read

ما با زنان و معترضان ایرانی اعلام همبستگی می‌کنیم

Click here to go to article
بیانیه مشترک – ایران: هشدار در خصوص بازداشت  گسترده مدافعان حقوق بشر در میان اعتراضات
04.10.2022 1 min read

بیانیه مشترک – ایران: هشدار در خصوص بازداشت گسترده مدافعان حقوق بشر در میان اعتراضات

Click here to go to article
ایران: متا باید سیاست‌هایش در زمینه‌ی تعدیل محتوا به زبان فارسی را مورد بازبینی و اصلاح اساسی قرار دهد
09.06.2022 1 min read

ایران: متا باید سیاست‌هایش در زمینه‌ی تعدیل محتوا به زبان فارسی را مورد بازبینی و اصلاح اساسی قرار دهد

Click here to go to article
ایران: مقامات با آزار و اذیت شاهدان «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان»، اصل ممنوعیت مطلق شکنجه را نقض کرده‌اند
07.04.2022 1 min read

ایران: مقامات با آزار و اذیت شاهدان «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان»، اصل ممنوعیت مطلق شکنجه را نقض کرده‌اند

Click here to go to article