سانسور

اختلالات اینترنتی اخیر ایران به نگرانی‌های حقوق بشری دامن می‌زند
17.08.2020 1 min read

اختلالات اینترنتی اخیر ایران به نگرانی‌های حقوق بشری دامن می‌زند

Click here to go to article
هشدار پلیس سایبری به زنان بدون حجاب در فضای مجازی، حمله دیگری به آزادی بیان زنان در ایران
22.05.2020 1 min read

هشدار پلیس سایبری به زنان بدون حجاب در فضای مجازی، حمله دیگری به آزادی بیان زنان در ایران

Click here to go to article
ایران: به تعهدات و پیشنهادات بررسی دوره‌ای جهانی (UPR ) عمل کنید و به سرکوب مخالفان پایان دهید
19.03.2020 1 min read

ایران: به تعهدات و پیشنهادات بررسی دوره‌ای جهانی (UPR ) عمل کنید و به سرکوب مخالفان پایان دهید

Click here to go to article
ویروس کرونا: گزارش جدید «آرتیکل ۱۹» درباره مقابله با اطلاعات نادرست
06.03.2020 1 min read

ویروس کرونا: گزارش جدید «آرتیکل ۱۹» درباره مقابله با اطلاعات نادرست

Click here to go to article
ایران: ویروس کرونا نیاز به گردش آزاد اطلاعات را مهم تر می‌کند
27.02.2020 1 min read

ایران: ویروس کرونا نیاز به گردش آزاد اطلاعات را مهم تر می‌کند

Click here to go to article
19.11.2019 1 min read

ایران: اعتراضات با سرکوب شدید و سانسور آنلاین مواجه شدند

Click here to go to article
ایران: دولت باید درباره قطع اینترنت با شفافیت صحبت کند
03.07.2019 1 min read

ایران: دولت باید درباره قطع اینترنت با شفافیت صحبت کند

Click here to go to article
«لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی»:‌  هنوز دیر نشده
27.06.2019 1 min read

«لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی»:‌ هنوز دیر نشده

Click here to go to article
27.06.2019 1 min read

ایران: لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی

Click here to go to article