Türkiye: Şahin Alpay’a karşı suçlamalarda Uzman görüşü

Bu bilirkişi raporu, dünya genelinde ifade özgürlüğü ve bilgi edinme özgürlüğü haklarını korumak ve desteklemek için çalışan bağımsız bir insan hakları örgütü olan ARTICLE 19, Küresel Özgür İfade Kampanyası (ARTICLE 19) tarafından hazırlanmıştır. Sayın Şahin Alpay’ı temsil eden avukat Ferat Çağıl tarafından, bu kişi hakkındaki suçlamaların uluslararası ve Avrupa ifade özgürlüğü standartlarına uygunluğu konusunda danışmanlık sağlamamız talep edilmiştir. Bu raporun, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde halen görülmekte olan davada davalılara dayanak oluşturacağını anlamaktayız.

Bu raporda, davalının suçlandığı 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasası 5. Maddeleri ve Türk Ceza Kanunu 309/1, 311, 312 ve 314/2 Sayılı Maddeleri kapsamındaki hükümlerin uluslararası ve Avrupa ifade özgürlüğü standartlarına uygun olmadığı kanaatindeyiz. Aynı şekilde, ARTICLE 19’un görüşü, davalıya yöneltilen suçlamaların ifade özgürlüğü hakkının kullanılmasına kanunsuz sınırlamalar getirdiği yönündedir. İddianamenin incelenmesinin ardından ARTICLE 19, davalıya yöneltilen suçlamaların asılsız olduğu ve Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 5. Maddesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 18. ve 10. Maddelerine aykırı olarak gazetecilere karşı yürütülen politik gerekçeli bir taciz kampanyası olduğu kanaatindedir.

Analizi okuyun.